Michalici

Wspólnoty

 • Ministranci

  Ministrant jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Łacińskie słowo „ministro, ministrare” znaczy „służyć, usługiwać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje sz...

 • Dzieci Maryi

  Dziecięca Służba Maryjna to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak, jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dzieci pogłębiają wiarę po...

 • Młodzieżowa Diakonia "Betania"

  Betania - dom przyjaciół Jezusa „Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szl...

 • Oaza Dzieci Bożych

  Oaza Dzieci Bożych jest formą rekolekcji, których celem jest doświadczenie obecności Boga – kochającego Ojca oraz bycie we wspólnocie, która żyje według ideałów Dziecka Bożego. Formacja związana jest z liturgią. Ks. Franciszek Blachnicki – założyciel Ruchu &nd...

 • Żywy Różaniec

  Fatimskie orędzie Matki Bożej, prośba o modlitwę różańcową, która uratuje ludzkość i świat, trafiło w sercu katolików na podatny grunt, bowiem od wieków w tej umiłowanej przez wielu chrześcijan modlitwie powierzali wszystkie swoje dzienne sprawy, radości i troski, błagani...

 • Rada Duszpasterska

  W Niedzielę Palmową Roku Pańskiego 2015 zostaje powołana nowa Rada Duszpasterska w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej. Członkowie Rady zostali wybrani przez parafian w tajnym głosowaniu, które odbywało się od niedzieli 22 lutego 2015 r. do niedzieli 1 marca 2015 r....

 • Apostolat Złota Róża

  Historia Apostolatu Złota Róża w naszej parafii: Apostolat „Złota Róża” jest wspólnotą ludzi świeckich, którzy poprzez modlitwę, post i wyrzeczenia wspierają kapłanów. W Polsce powstał w 2007 r., a w naszej parafii działa od grudnia 2013 r., zrzeszaj...

 • Apostolat Dusz Czyśćcowych

  Historia Apostolatu w Naszej Parafii: Historia Apostolatu sięga 2000 roku, wówczas p. Anna Ścieszka i p. Maria Widuch przeczytały w książce pt. "Ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące. Krótkie nabożeństwo za dusze zmarłych" w jaki sposób osoby duchowne pomagały dusz...