Michalici

Wspólnoty

Apostolat Złota Róża

Historia Apostolatu Złota Róża w naszej parafii:

Apostolat „Złota Róża” jest wspólnotą ludzi świeckich, którzy poprzez modlitwę, post i wyrzeczenia wspierają kapłanów. W Polsce powstał w 2007 r., a w naszej parafii działa od grudnia 2013 r., zrzeszając 21 osób. Założycielką wspólnoty w naszej parafii jest Pani Maria Bąk, która wcześniej należała do wspólnoty Apostolatu Złota Róża przy konkatedrze w Żywcu, otrzymała zadanie stworzenia w naszej wspólnocie parafialnej grupy należącej do tego Apostolatu. Wspólnota poprzez swoją posługę modlitewno – pokutną chce także dziękować za dar licznych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to piękne i potrzebne działo.

Do zadań wspólnoty należy:

  • Modlitwa, post i wyrzeczenia ofiarowane za kapłanów,
  • Modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
  • Ofiarowanie Mszy Świętych i Adoracji (I Czwartki miesiąca) w intencji kapłanów,
  • Włączanie się w Dzieła Miłosierdzia składając dobrowolne ofiary,
  • Modlitwa za zmarłych kałanów i członków wspólnoty.

Niech modlitwa św. Faustyny stanie się dla nas inspiracją: „O Jezu mój, proszę cię za kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości”.

WRÓĆ