Michalici

Projekty

Zapytania ofertowe odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

1. Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru

2. Zapytanie Ofertowe - Prace Budowlane

3. Zapytanie Ofertowe - Opracowanie Dokumentacji Przetargowej

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Drugie zapytanie ofertowe (21 listopada 2020 r.) odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

1. Audyt

2. Zapytanie Ofertowe - Roboty Budowlane - Kotłownia

3. Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (2 grudnia 2020 r.)

4. Zapytanie Ofertowe - Tablice (4 grudnia 2020 r.)

5. Wydłużenie terminu składania ofert na tablicę informacyjną i pamiątkową (20 lutego 2021 r.)


1. Audyt plebanii (25 stycznia 2021 r.)

2. Audyt kościoła (25 stycznia 2021 r.)

3. Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej (25 stycznia 2021 r.)

4. Potwierdzenie pobrania dokumentacji (25 stycznia 2021 r.)

5. Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (2) (25 stycznia 2021 r.)

6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego (22 mara 2021 r.)