Michalici

Projekty

Zapytania ofertowe odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

1. Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru

2. Zapytanie Ofertowe - Prace Budowlane

3. Zapytanie Ofertowe - Opracowanie Dokumentacji Przetargowej

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Drugie zapytanie ofertowe (21 listopada 2020 r.) odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

1. Audyt

2. Zapytanie Ofertowe - Roboty Budowlane - Kotłownia

3. Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (2 grudnia 2020 r.)

4. Zapytanie Ofertowe - Tablice (4 grudnia 2020 r.)