Michalici

Wspólnoty

Dzieci Maryi

Dziecięca Służba Maryjna to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak, jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dzieci pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew. Do obowiązków Dzieci Maryi należy przychodzić na spotkania i wypełanić "Pięć Obowiązków Dzieci Maryi":

– Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
– Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
– Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
– Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
– Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu. 

WRÓĆ