Ciało 3 x tak

Często, żeby w coś uwierzyć potrzebujemy dowodów. To one potrafią odmienić przebieg sprawy sądowej, zmienić czyjeś postrzeganie na daną sprawę oraz przybierać formę drobnostek, które mówią o naszej miłości czy przywiązaniu.

W dzisiejszej ewangelii dowodem, który miał utwierdzić wiarę uczniów w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest Jego ciało. Uczniowie na trzy sposoby mogą doświadczyć, że Jezus jest realny i żyje: mogą go zobaczyć, dotknąć i spożyć z Nim posiłek.
Greckie słowo sarka, które używa Pan Jezus w dzisiejszym Słowie jest to samo, kiedy mówi: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wzbudzę dnia ostatecznego ( J 6, 54)

Pan Jezus miał takie samo ciało jakie posiadasz Ty. Tak jak dla każdego z nas było ono dla Niego darem, które pomagało mu wypełniać Jego powołanie. Czytam wielokrotnie, że służyło Mu ono do okazywanie czułości i miłości względem innych, kiedy ich przytulał, uzdrawiał..
Spójrz dzisiaj na swoje ciało jako dar, który przede wszystkim mam pomagać Ci w zdobywaniu nieba przez wytrwałą i uczciwą prace, okazywanie miłości innym i również cierpienie.

Nasze ciało może spożywać Ciało Chrystusa, które nie jest symbolem, ale prawdziwym ciałem naszego Pana. Spożywanie Miłości ma przede wszystkim umocnić naszą więź z Nim. Otwarci na Jego działanie możemy  okazywać miłość innym.

Pierwszym środowiskiem jest Kościół – Ciało Chrystusa w którym, każdy z nas ma swoją działkę do świadczenia uczynków miłości (przeczytaj 12 rozdział Pierwszego listu do Koryntian).

Ciało, które karmi się Ciałem Pana, wzrasta i działa w Kościele, który jest Ciałem Chrystusa. Bądź tego dowodem!

Dłuższa wersja audio:

 


 

Inne artykuły autora

1 procent

Intymność

Dobry Ksiądz