Michalici

Życzenia Wielkanocne

30-03-2021

facebook twitter
«Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.» Mk 16,6.

Uwieńczeniem paschalnego misterium Chrystusa jest Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Życzymy Wam – Parafianie, by świętowanie tego najważniejszego dla naszej wiary wydarzenia obfitowało w dary Zmartwychwstałego Pana: radość, pokój, moc oraz nadzieję. Niech cały okres wielkanocny stanie się pomimo pandemii, czasem bliskich spotkań z Chrystusem i doświadczeniem Jego Miłości. A Maryja i Jej przeczysty Oblubieniec - św. Józef wyjednają łaskę bycia świadkami Zmartwychwstałego, posłańcami Jego radości i pokoju, zwiastunami Jego miłości.

Duszpasterze