Michalici

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

01-04-2024

facebook twitter
"Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał - ALLELUJA"

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu …

Święta Noc Paschalna i Wielkanocny Poranek zadziwiają nas głębią miłości i pokoju, a także radością, że Chrystus zmartwychwstał – zwyciężając wszelkie zło, grzech i śmierć. Trwając w tej przedziwnej łaskawości i dobroci Boga, życzę najserdeczniej: niech miłość i pokój Zmartwychwstałego Pana będzie dla Was źródłem duchowej mocy, ufnej nadziei, siłą do głoszenia i dawania świadectwa swoim życiem. Maryja doświadczająca ogromnej radości niech wzbudza w Was pragnienie nieba. Dużo radości na świąteczne i zwyczajne dni. Serdecznie pozdrawiamy –

                                                               Duszpasterze ks. Zbigniew i ks. Andrzej.