Michalici

Zalecenia Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej

03-04-2020

facebook twitter
Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami ks. bp Romana Pindla.

Msza Święta

Na Mszy świętej w kościele mogą być tylko osoby, które zamówiły daną intencję. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Należy zadbać o czystość naczyń liturgicznych oraz zmieniać bieliznę kielichową – szczególnie puryfikaterze – jak najczęściej (także ręczniczki od lavabo i vasculum). Należy zwrócić uwagę na postawę przy ołtarzu. Dotykanie złożonymi rękoma nosa i ust może stanowić potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co konieczne. Bardzo prosimy o odkażanie klamek, ławek i miejsc szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się wirusa.

Komunia Święta

Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Przed udzielaniem Komunii Świętej i po jej zakończeniu należy obowiązkowo, na oczach wiernych, umyć ręce mydłem i ciepłą wodą. Przy udzielaniu Komunii nie dotykać dłoni przyjmującego, aby uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Sakrament Pokuty

Nie wolno organizować dodatkowych dni przedświątecznej spowiedzi świętej. Stanowi to bardzo duże zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. W okresie Wielkiego Postu należy stworzyć w każdej parafii takie warunki, aby wszyscy wierni zostali wyspowiadani:

  1. zwiększyć czas poświęcany na codzienne spowiadanie wiernych;
  2. spowiedź przed każdą Mszą Św.;
  3. należy dodatkowo spowiadać również w godzinach wieczornych (np. po wieczornej Mszy świętej).

Prosimy księży proboszczów o ciągłe przypominanie wiernym o konieczności wyspowiadania się wcześniej, aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy do spowiedzi w Wielkim Tygodniu przyjdzie kilkaset ludzi i będzie trzeba regulować ilość wpuszczanych osób do kościoła (do maksimum 50 osób). W konfesjonałach należy założyć mocne folie (jeżeli jest możliwość to z obu stron: penitenta i spowiednika) i przykleić je szczelnie taśmą. Folię należy wymieniać przynajmniej raz dziennie a nawet częściej. Osoba zmieniająca folię powinna czynić to w rękawiczkach. Myślę, że od Poniedziałku w naszej parafii będzie spowiedź zwiększona i proponuje abyśmy spowiadali się w kaplicy Miłosierdzia Bożego i w zakrystii ministranckiej, zachowując odległość. Nie całujemy stuły.

Sakrament Chorych

Chorych w domach odwiedzamy przede wszystkim na wypadek niebezpieczeństwa śmierci. Ograniczamy w ten sposób możliwość infekcji, która w przypadku chorych i starszych parafian grozi śmiercią. To kapłan, kontaktując się z wieloma osobami może być bezobjawowo zarażony. Stąd potrzeba najwyższej roztropności. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego. Telefon Proboszcza 605419227.

Pogrzeb

Należy uprościć obrzędy pogrzebu. W ten sposób chcemy zmniejszyć ryzyko zarażenia w gronie osób, które na pogrzeb przybywają z różnych stron, nieraz nie zważając na swój stan zdrowia i wiek, aby wypełnić powinność wobec bliskiego zmarłego. W uroczystościach pogrzebowych nie może brać udziału więcej niż 50 osób. Dotyczy to zarówno Kościoła jak i cmentarza. Dlatego  dobrze będzie, aby tylko najbliższa rodzina była w kościele, w odległości minimum 1 m od siebie.

Chrzest i Ślub

Uroczystości chrztu i ślubu odprawiamy tylko z udziałem najbliższej rodziny (do 50 osób). W przypadku chrztów, gdyby było więcej dzieci, sakramentu należy udzielać w grupach nieprzekraczających 50 osób. Sakramentu chrztu udzielamy poza Mszą Świętą.

Adoracja Krzyża

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Nie całujemy krzyża, ani relikwii, nie używamy w kropielnicach wody świeconej, można to czynić w domu.

Posługa w ciągu dnia

Poza czasem Mszy Świętych w niedziele, święta i dnie powszednie, kościół powinien być otwarty. Można udzielać Komunii Świętej, namaszczenia chorych i spowiadać (przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności). Warto poprosić wiernych, żeby zajmowali miejsca w sposób rozproszony. W czasie modlitwy indywidualnej w kościele nie powinno być więcej niż 50 osób jednocześnie. Informację taką prosimy umieścić na tablicy ogłoszeń i na drzwiach kościoła.