Michalici

Solidarność Ducha

17-03-2020

facebook twitter
Zaproszenie ks. Proboszcza do postu w intencji osób chorych na koronawirusa.

Cieszy nas, że Polacy tak pięknie zdają egzamin z narodowej dyscypliny, jeżeli chodzi o pozostawanie w domach, aby przetrzymać ten niełatwy czas. Tak wiele dobra dokonuje się w naszym Narodzie, po przez wzajemna życzliwość, pomoc i solidarność z cierpiącymi. Starajmy się dalej trwać w tym dobru, a ono zaowocuje wielkimi sprawami. Jak już zachęcałem byśmy, jako Parafia trwali na modlitwie w domach rodzinnych od godz. 20.30 tak ośmielam się jeszcze zaproponować, abyśmy jako Parafia kto tylko może w najbliższy piątek 20 – marca podjęli post o chlebie i wodzie na intencje ustrzeżenia naszej rodziny Parafialnej przed tą straszną epidemią i o zatrzymanie tej choroby.

A Pan niech wszystkim błogosławi wasi duszpasterze.