Michalici

Odpust Parafialny

10-05-2024

facebook twitter
3 maja w Uroczystość NMP Królowej Polski odbył się odpust w naszej Parafii.

Uroczystość NMP Królowej Polski przypadająca 03 maja, to szczególny dzień w naszej Wspólnocie Parafialnej. W tym to dniu czcimy Patronkę naszego kościoła Maryję. O godz. 1130 na Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. Przemysława PIĄTKA,  wikariusza z Parafii Pewel Mała, zgromadziła się zdecydowana część wiernych z naszej parafii, oraz przybyłych gości. W uroczystości wzięli udział również Strażacy, Orkiestra Straży Pożarnej, Scholka Dziecięca, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, Wspólnota Modlitw za Dusze Czyśćcowe, Poczty Sztandarowe Górników, Straży Pożarnej i Róż Różańcowych. Piękna pogoda zachęcała do radosnej modlitwy i pięknej procesji wokół świątyni. Po odśpiewaniu uroczystego „Te Deum” i uroczystym błogosławieństwie zaproszeni Kapłani udali się na plebanię i obiad.  Uroczysta Msza św. była sprawowana w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej parafii. O Boże bł., potrzebne łaski, oraz opiekę patrona św. Floriana dla nich i ich rodzin. O szczęśliwość wieczną dla zmarłych Druhów”. Drugą intencją sprawowaną była Msza św. Jubileuszowa Pani Heleny BUGAJ. To 80 Rocznica Urodzin. Pani Helena jest członkinią wielu organizacji kościelnych i poza kościelnych. Prowadzi koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św. każdego dnia. Oprócz tego piecze „świetne ciasto”. Za co jesteśmy Jej po ludzku wdzięczni i życzymy wielu łask Bożych.