Michalici

Kolędnicy Misyjni w Pewli Ślemieńskiej

03-02-2020

facebook twitter
Już po raz czwarty Kolędnicy Misyjni z naszej parafii ruszyli, żeby głosić Dobrą Nowinę.

Głoszenie Dobrej Nowiny, dzielenie się radością i wiarą, zapraszanie do misyjnego zaangażowania i pomocy rówieśnikom z krajów misyjnych – oto cel wędrówki dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które w okresie Bożego Narodzenia „wcielają się w role misjonarzy w trudzie wędrówki " od domu do domu. Każdego roku dzieci - Kolędnicy Misyjni - podejmują trud kolędowania dla swoich rówieśników z innej części świata. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane było małym mieszkańcom Amazonii.

Trudne warunki życia w amazońskiej dżungli czyni je bezbronnymi wobec licznych problemów. Szczególną uwagę zwraca się na problem wykorzystywania dzieci do pracy, często niebezpiecznej.

Nasi mali pewlańscy Kolędnicy Misyjni już po raz czwarty dnia 26.12- wyruszyli z kolędą głosić wesołą nowinę Narodzenia Pana. Ich radość i zaangażowanie jest wielkie i autentyczne, tak jak  hojność i otwarte drzwi mieszkańców Pewli. Razem wpisujemy się na karty historii, nie tylko Pewli, ale również świata.

p. Aurelia Mrowiec