Michalici

BOŻE NARODZENIE – ŻYCZENIA...

25-12-2023

facebook twitter
Życzenia Świąteczne Księży.

Szczególne wydarzenia w naszym życiu to jakby osobiste „przystanki” pozwalające się zatrzymać na chwilę. To jest właśnie tak bardzo ludzkie. Jednak Boże Narodzenie jak żadne inne ze świąt chrześcijańskich ma ludzkie oblicze. Pan zechciał przyjść na świat jako człowiek, bezbronne niemowlę w ludzkim słabym ciele. W ten sposób bardzo dowartościował nasze człowieczeństwo, ale jednocześnie zwrócił nasze oczy na to, że człowiek to korona stworzenia. Na co dzień niekiedy trudno zobaczyć w drugim człowieku brata. Jesteśmy zabiegani, zniechęceni i zmęczeni, a także kuszeni do tego, by widzieć obok nie brata, a konkurenta. Hasło bieżącego roku liturgicznego:„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas do ujrzenia w Jezusie Chrystusie Boga Człowieka i do patrzenia na innych jako wspólnotę - rodzinę. Jezus, to Bóg bliski, Bóg znający się na życiu, Bóg kochający człowieka bezwarunkową miłością, która się nie męczy.

Zasiadając do świątecznego stołu z bliskimi, pomyślmy o innych dwóch stołach: Słowa i Ciała, które Pan zastawia dla nas by nas nakarmić na drogę codzienności. To źródło i sens wyznawanej przez nas wiary w Boga i w drugiego człowieka. Zobaczmy człowieka w człowieku, przebaczmy sobie urazy, wyciągnijmy dłoń ku temu kto stoi tuż obok.

Niech nam wszystkim, którzy chronimy się pod płaszczem Matki Bożej Królowej Polski, Jej Syn wyjedna pokój serca, który przewyższa każde inne dobro, jest źródłem radości i daje czyste oczy serca zdolne zobaczyć miłość i nieść ją z nadzieją innym.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego 2023/24!

Duszpasterze - ks. Zbigniew i ks. Andrzej.