Michalici

Bierzmowanie

20-07-2021

facebook twitter
Duchu Święty, przyjdź i napełnij nasze serca…

Bierzmowanie jest jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Choć w Polsce przyjęła się tradycja, żeby młodzież przyjmowała ten sakrament w wieku 13-14 lat, to na świecie sakrament ten dzieci przyjmują w niedługim czasie po I Komunii Świętej.

Podczas chrztu dzieci, które same nie mogą określić swojej wiary, zostają przyprowadzone do Kościoła, aby przez wiarę swoich rodziców i chrzestnych zostać włączonymi do wspólnoty wiary.

W sakramencie bierzmowania, który nie bez powodu jest nazwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, kandydaci podejmują własną decyzję, czy chcą dalej wzrastać we wspólnocie Kościoła w łączności z Trójcą Św. Wprowadzającym młodzież w ich obowiązki i prawa był ks. Paweł Sworst.

Słowa: „Tak, chcę dalej uczestniczyć w życiu Kościoła” powiedziało 26 maja br. 34 osoby, oni to po przygotowaniu i jeszcze głębszym zaznajomieniu się z prawdami wiary katolickiej przyjęło sakrament bierzmowania.

Uroczystej Eucharystii, podczas której udzielono sakramentu bierzmowania, przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, były Nuncjusz Apostolski w Polsce. W Mszy Św. koncelebrowanej uczestniczyli również ks. Proboszcz Andrzej Kolebuk oraz ks. Kazimierz Radzik. W tym ważnym wydarzeniu młodym ludziom towarzyszyli rodzice i krewni.

Młodym ludziom życzymy, aby przez przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej byli jeszcze bliżej Boga i mieli odwagęstawać w obronie swojej wiary…