Michalici

Projekty

Zapytania ofertowe odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

1. Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru

2. Zapytanie Ofertowe - Prace Budowlane

3. Zapytanie Ofertowe - opracowanie dokumentacji przetargowej