Któż jak Bóg

Założycielem czasopisma „Któż jak Bóg” jest ks. Marian Polak, michalita, współzałożyciel Rycerstwa św. Michała Archanioła. Pierwszy numer dwumiesięcznika ukazał się w 1993 r. Celem czasopisma jest rozpowszechnianie kultu św. Michała Archanioła, szerzenie wiedzy o aniołach i pogłębianie duchowości. Pismo jest też drogą formacji członków Michalickich Ruchów Apostolskich (Rycerze, Czciciela, Szkaplerzanie).

Duże grono autorów, wśród których są profesorowie, teolodzy, osoby świeckie i konsekrowane, zapewnia spojrzenie na tematykę anielską z wielu stron. W dwumiesięczniku poruszane są tematy teologiczne, historyczne, dotyczące sztuki, biblistyki, a także zagadnienia z duchowości. Ponadto zamieszczane są artykuły dla dzieci, młodzieży oraz liczne konkursy.

Dwumiesięcznik sprawuje patronat medialny nad peregrynacją figury św. Michała Archanioła i informuje o jej przebiegu poprzez zamieszczanie relacji, zdjęć, świadectw.

Anielskie Rekolekcje 2020

Któż jak Bóg

„Któż jak Bóg” – nowy numer 1/2020

Któż jak Bóg

Nowy newsletter "Któż jak Bóg"

Któż jak Bóg

„The Angels” – numer 4/2019

Któż jak Bóg