Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego (PPMoTNP) została zainicjowana i zorganizowana w 1984 r. przez ówczesnych kleryków naszego Zgromadzenia. 1 lipca 1985 r. wyruszyła pierwsza „trzeźwościówka”.  Pielgrzymka rozpoczyna się 1 lipca w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy grobie Sł. Bożego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego a kończy się 14 lipca w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w przy sercu naszego Zakonodawcy.

Pielgrzymka liczy ponad 30 lat i jest to niewątpliwie „Boże dzieło”, które należy pielęgnować. Przez te lata przewodnikami pielgrzymki byli: ks. Wojciech Zięba, ks. Józef Penc, ks. Jan Seremak, ks. Andrzej Kozień, ks. Józef Pękala, ks. Stanisław Słowiński, ks. Tomasz Wilisowski, ks. Paweł Wojakiewicz. Obecnie przewodnikiem jest ks. Maksymilian Michcik

Przez dwa tygodnie młodzież z całej Polski będzie wypraszała łaskę trzeźwości w polskich rodzinach. Młodzieżowy Boży klimat i rodzinna pielgrzymkowa atmosfera sprawiają, że człowiek otwiera się na Boga, drugiego człowieka i może dokonać zmiany swego życia.

Jeśli chcesz wesprzeć pielgrzymkę będziemy bardzo wdzięczni:
Numer konta pielgrzymkowego: Bank PEKAO S.A. I O/KROSNO 08 1240 2311 1111 0010 4458 6525

XXXVII PPMoTNP - Dzień 9

Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

XXXVII PPMoTNP - Dzień 10

Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

XXXVII PPMoTNP - Dzień 8

Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego

XXXVII PPMoTNP - Dzień 7

Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu Polskiego