Kłótnia o Słowo – XXX Niedziela zwykła, rok B

W niebie | Słowo Boże


Sacrum

W niebie | Słowo Boże