Z górnej półki #12

Jednym z wielu celów modlitwy jest uzyskanie wewnętrznej wolności wobec rzeczy stworzonych oraz odkłamanie rzeczywistości, polegające na odkryciu, że deklarowane przez nas wartości różnią się czasem od tych, które faktycznie realizujemy. Dzisiejszy fragment biblijny jest zaproszeniem do zmierzenia się z tymi zagadnieniami.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Bóg jest tutaj w tej chwili. Uświadom to sobie na początku modlitwy.
Proś Ducha Świętego, aby Cię poprowadził w tej modlitwie.
Pomódl się: spraw, Panie, aby moje myśli, zamiary, motywacje, intencje, czyny były w czysty sposób skierowane na Ciebie i pełnienie Twojej woli.
Modlitwa wyobraźni: wyobraź sobie coś wartościowego.

SŁOWO (Mt 6, 19-24)
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

PUNCTA

1. Mój skarb
Najpierw zobacz to wszystko, co jest Twoim bogactwem wewnętrznym (np. pozytywne cechy charakteru, zdolności, wiedza, zainteresowania itp.) i zewnętrznym (zdrowie, dach nad głową, rodzina, przyjaciele itp.). Czy potrafisz w tym dostrzec dar od Boga dla Ciebie? Bóg Cię obdarowuje, aby Ci pomagać na drogach życia i świętości. Podziękuj za to Bogu.

Skarb jest tam, gdzie jest Twoje serce. Pytanie „co jest moim skarbem?” zamień na inne: „co jest dla mnie ważne, na co poświęcam swój czas i swoje siły, co uważam za wartościowe, czemu poświęcam moją uwagę?” Skarbem mogą być rzeczy, relacje, ludzie, Bóg itp. Zobacz na co/dla kogo poświęcasz swój czas w ciągu dnia lub tygodnia. W ten sposób odkryjesz, co jest Twoim skarbem. Czy jesteś zadowolony z tego odkrycia? Czy to powinno być Twoim skarbem? Co chciałbyś zmienić?

2. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie
Zauważ, że Jezus nie stawia sprawy w ten sposób: albo Bóg, albo Mamona. Jezus mówi, że nie możemy służyć Bogi i Mamonie jednocześnie, ale to nie oznacza, że mamy się wyzbyć bogactwa. Chodzi o właściwą hierarchię wartości: najpierw jest Bóg, potem jestem ja (ja mam służyć Bogu), zaś bogactwa mają służyć mnie (nie ja im!).

Św. Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach Duchownych pisze: „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tego celu”.

Czy Twoje bogactwa pomagają Ci w dążeniu do zbawienia? A może są przyczyną Twoich grzechów? Czy używasz ich w dobrym celu? One służą Tobie, czy Ty im? Czy umiesz uwalniać się od nich, jeśli widzisz, że odciągają Cię od Boga, modlitwy, realizacji swojego powołania i obowiązków? Zobacz, jaki masz stosunek do swoich bogactw. Z czego byłoby Ci trudno zrezygnować? Jak byś się czuł, gdybyś musiał oddać coś z Twoich bogactw komuś innemu? Zobacz też swoje przywiązanie do rzeczy materialnych, osób
i relacji. Czy jest to zdrowe przywiązanie czy uzależnienie? W Bożej obecności poszukaj w sobie odpowiedzi na te pytania.

Porozmawiaj z Jezusem. Opowiedz Mu o swoich odkryciach. Proś o to, aby uwalniał Cię od niewłaściwego przywiązania do bogactw.

Ojcze nasz…
 

Zadania:
a) Postaraj się bardziej świadomie korzystać z dóbr, które posiadasz.
b) Wykorzystaj swoje bogactwo (wewnętrzne lub zewnętrzne) w jakimś dobrym celu (np. część swoich zarobków oddaj na jałmużnę itp.).
c) Jeśli widzisz przesadne przywiązanie do czegoś lub kogoś to spróbuj to ograniczyć (np. przez post od czegoś albo ograniczenie kontaktu itp.).
d) Zadbaj o rozwój dóbr trwałych, nieprzemijających: wiara, wiedza, relacje, dobroć wobec innych itp.
e) Przed następnym spotkaniem (28.02.) przeczytaj tekst: Mt 6, 25-34.


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Z górnej półki #20

Z górnej półki #19