Władza Miłości

„Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi” (Łk 10, 19)

Nie zawsze mamy poczucie władzy, którą dał nam Jezus. Nie zawsze czujemy, że pomimo różnych trudnych sytuacji nic nam nie zaszkodzi, gdy moc Boża jest w nas. Nie zawsze ufamy Słowu Bożemu bardziej niż słowu czy groźbom drugiego człowieka.
Próbujemy mieć poczucie kontroli, które płynie często z lęku o życie i o zdrowie. Jednak nie da się być wszystkiego pewnym i wszystkiego skontrolować. Nasze życie należy do Tego, Który nas stworzył i umiłował, i do Którego wszyscy zmierzamy. On ma w Swojej mocy tych, którzy mu ufają.

„Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” (Łk 10, 20)

Pozwól mi poczuć, że znasz mnie po imieniu, Panie. Pochyl się nade mną w Swoim Słowie i podnieś mnie z moich lęków, słabości, nieufności i niedowierzania. Niech Twoja łaska przemienia moje serce, by czuło w sobie Twoją moc i napełniało się Twoją Miłością i pokojem. Jezu, naucz mnie ufać Tobie.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia