Środa, 23 marca

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17).


Czym innym jest mówić o Prawie, a czym innym je wypełniać. Wypełniać Prawo to żyć pełnią Miłości Boga. Wypełniać Prawo to przyjąć Bożą Miłość i odpowiedzieć na nią miłością. Wypełniać Prawo, to kochać Boga całym sobą i robić wszystko z miłości i dla Miłości.


„A kto je (Prawo) wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5, 19b).


Dopomóż mi, Panie, przeżywać moje życie w świetle Twego Słowa i przyjmować je sercem, bym mógł napełniać się Twoją Miłością, nią żyć i dzielić się z tymi, których stawiasz na mojej drodze.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia