Sobota, 26 marca

„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie” (Łk 18, 11)

Nie każda modlitwa jest miła Bogu, szczególnie wtedy, gdy porównując się z innymi, uznajemy się za lepszych i dziękujemy za to, że nie jesteśmy tacy, jak oni. Zamiast porównywania się warto zobaczyć siebie w relacji do Boga - jak ją przeżywamy i jak o nią dbamy.

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” (Łk 18, 13b)

Panie, Twoja Miłość nie ma względu na osoby i nie opuszczasz mnie pomimo tego, jaki jestem. Naucz mnie przeżywać moje życie w świetle Twego Słowa, bym, mając poczucie Twojej Kochającej Obecności, i pamiętając, że jestem Twoim umiłowanym dzieckiem, potrafił stawać przed Tobą w prawdzie, nie porównując się z innymi, ale z ufnością powierzając się Tobie.

„Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz” (Ps 51, 19)

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia