Niepojęta miłość Pana!

„Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych” (Łk 17, 12)

Nie jest łatwo wyjść naprzeciw Jezusa i pokazać Mu swój trąd. Nie jest łatwo przyznać się do swojej choroby, słabości, grzechu, niedomagania i pokazać miejsce, którego się wstydzimy i które boli. Jednak nawet jeśli nosimy w sobie coś, co nas odrzuca od siebie samych, możemy przyjść do Jezusa i mocą Jego Miłości zostać oczyszczeni. Nic nie jest w stanie zatrzymać Miłości Boga do każdego z nas.

„(Jezus) rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni” (Łk 17, 14)

Pochyl się nade mną, Miłosierny Boże i wskaż mi drogę, na której, mocą Twojej łaski, zostanę oczyszczony. Pomóż mi zobaczyć, co jest moim trądem, Panie, bym mógł poprosić Cię o uzdrowienie, pokazać się kapłanowi i oddać Ci chwałę. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nade mną.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia