Droga ucznia. Święty Piotr №14. Droga nawrócenia

Bycie uczniem Jezusa oznacza wejście na serio na drogę nawrócenia. Impulsem do tego jest zwykle doświadczenie trudnej prawdy o sobie.

Zanim przeczytasz tekst wycisz się i uświadom, że rozpoczynasz spotkanie z Bogiem, który tu jest i chce Ci coś przekazać.

Proś Ducha Świętego o to, aby poprowadził Cię w tej modlitwie.


SŁOWO (Łk 22, 54-62)

Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie znam Go, kobieto». Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym z nich». Piotr odrzekł: «Człowieku, nie jestem». Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem». Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I natychmiast, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.


PUNCTA

1. Doświadczenie Piotra

Używając rozumu i wyobraźni wejdź w doświadczenie św. Piotra. Dlaczego wyparł się Jezusa? Co odczuwał słysząc ludzi, którzy kojarzyli go jako ucznia Jezusa? Co mógł czuć i myśleć gdy zaprzeczył, że zna Jezusa? Jakie emocje pojawiły się w nim, gdy kogut zapiał?

Następnie przyjrzyj się swojemu życiu. Być może zauważysz w nim podobne sytuacje. Niekoniecznie chodzi o zaparcie się wiary w Jezusa. Chodzi o momenty, w których przegrywasz walkę ze sobą – gdy wiesz jak powinieneś postąpić, ale robisz inaczej. Co sprawia, że tak się dzieje? Jakie lęki Tobą wtedy kierują? Jak chciałbyś zareagować w takich sytuacjach?

2. Spojrzenie Jezusa

Jezus odwraca się na dźwięk piania koguta i patrzy na Piotra. Mimo że sam przeżywa trudny moment to jednak potrafi pomyśleć o innych, skupić się na tym, co przeżywa ktoś bliski. Przyjrzyj się temu spojrzeniu Jezusa: co ono wyraża? Jaką opinię o Piotrze możesz wyczytać z tego spojrzenia? Czego możesz się nauczyć od Jezusa w tej sytuacji?

3. Znak

Kogut odgrywa w tej scenie istotną rolę. Jest bardzo ważnym znakiem dla Piotra. Pianie koguta staje się kluczem do serca i pamięci Piotra. Kogut symbolizuje początek dnia, oznacza czujność i przezwyciężenie ciemności. Jest przypomnieniem o konieczności nawrócenia się. Jakie znaki od Boga dostrzegasz w swoim życiu? Co jest Twoim kogutem? Do czego Bóg Cię wzywa przez te znaki? Czy wypełniasz wolę Boga zawartą w tych znakach? Czy po grzechu ogarniasz się szybko czy w nim trwasz? Czy żałujesz za zło, które popełniłeś? Czy potrafisz żałować za grzechy ze względu na relację z Jezusem, tak jak Piotr? Czy może bardziej żałujesz dlatego, że kolejny raz okazałeś się beznadziejny, nieporadny, słaby, niedoskonały? Upadek Piotra nauczył go pokory, a to stało się początkiem trwałego nawrócenia. Czego Ciebie uczą Twoje upadki?

Na koniec wypowiedz przed Jezusem swoje myśli, wnioski, odczucia, które są owocem tej medytacji. Proś Go o łaski, których potrzebujesz. Uczyń postanowienie.

Ojcze nasz…

 

Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)