Usłyszeć Słowa Życia

Myśli o Słowie

Wtorek, 24 maja

Poniedziałek, 23 maja

Niedziela, 22 maja

Piątek, 20 maja

Środa, 17 maja  

Poniedziałek, 16 maja

Niedziela, 15 maja  2022 r.

Czwartek, 12 maja