Biblijne czarne charaktery: Herod Antypas (cz.1)

Jestem czwarty

Śniadanie z Jezusem w Tygodniu Biblijnym

Bóg się nie obraża! Wielkopostne przesłanie dla grzeszników

Wielkopostna lekcja: być jak ojciec

Potrzebujesz nawozu! Wielkopostna lekcja o okazjach do nawrócenia

Wielkopostna lekcja z góry Tabor.

Medytacja wielkopostna o trzech warstwach człowieczeństwa

Emmanuel – Bóg z nami

Prosta droga do świętości