Ozeasz - nazywał i niósł

Ks. Grzegorz Sprysak CSMA

Chociaż to fizyce wbrew

Pomiędzy obrazem, a tekstem z ks. Liczb

Cud małej wspólnoty

Prorok jak Matka

Młody patrzy

Mojżesz na zmywaku

Prosta droga Tobiaszów

Boża pożyczka