7 cytatów z bł. Jerzego Popiełuszki

To już 34 lata od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. W jego historii sprawdza się prawda, że ziarno wrzucone w ziemię musi obumrzeć, ale później wyda stokrotny owoc. Korzystając z jego dorobku homiletycznego, przedstawiam kilka inspirujących myśli polskiego męczennika komunizmu.

  1. Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni.
  2. To, co wielkie i piękne, rodzi się przez cierpienie.
  3. Ludzi nigdy nie wiązałem ze sobą, ale z Bogiem i Kościołem.
  4. Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu.
  5. Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
  6. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami.
  7. W duchu miłości, a nie przemocy, człowiek gotów jest przyjąć nawet najtrudniejszą, najbardziej wymagająca prawdę.

Inne artykuły autora

Człowiek upiór