Ukazał się Mąż w śnieżnej szacie

facebook twitter

26-09-2021

Rycerstwo polskie, uznające w Michale Archaniele swojego patrona wiele razy doświadczało nadzwyczajnej, cudownej pomocy w walkach z wrogami Ojczyzny i Kościoła. Najstarsza wzmianka o objawieniach Michała Archanioła i jego pomocy dla walczących o słuszną sprawę rycerzy pochodzi ze słynnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego).

Więcej Któż jak Bóg

Wydarzenie to miało miejsce w miejscowości Pobiedziska pod Poznaniem w roku 1041. Był to okres dramatycznych wydarzeń dla raczkującego państwa i Kościoła. Chrzest Polski, który miał miejsce w 966 roku, był ważnym, ale ledwie pierwszym krokiem na drodze wprowadzenia wiary chrześcijańskiej. Wyplenienie pogaństwa i nawyków związanych z dawną obrzędowością, wymagało czasu.

Więcej Któż jak Bóg