Tom IV – Trzy słowa do starszych w narodzie polskim; Bój bezkrwawy

facebook twitter

02-11-2022

Jubileusz 100-lecia kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (1921-2021) stał się doskonałą okazją do ponownego wydania pism jego Założyciela Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

Czwarty tom zawiera dwa sztandarowe dzieła Księdza Bronisława Markiewicza: „Trzy słowa do starszych w narodzie” oraz „Bój bezkrwawy”.

Pierwsze dzieło było zamierzone jako program odnowy życia narodowego i społecznego. Ideę ks. Bronisława Markiewicza trafnie odczytał znacznie później żyjący prymas Stefan Wyszyński, który wizytując Miejsce Piastowe, gdzie żył i pracował Błogosławiony, powiedział: „Wierzę, że taki program narodowy, jaki dał swemu zgromadzeniu ks. Markiewicz, może poruszyć nasze sumienia”. „Trzy słowa...” to pierwsza teologiczna próba analizy rozbiorów Polski i wezwanie do podjęcia wyjścia z mroków niewoli grzechu. To narodowy rachunek sumienia, nie omijający żadnej prawdy o stanie duchowym społeczeństwa. Warto z niego skorzystać i dzisiaj!

W dalszej części tomu czwartego zawarto dramat pióra Księdza Markiewicza „Bój bezkrwawy”. W pisaniu utworu Autor wykorzystał konkretne fakty i osobiste przeżycia. Ich geneza sięga roku Powstania Styczniowego. Choć sztuka wywołała żywe zainteresowanie, nie zabrakło kontrowersji, a jej nakład szybko się wyczerpał. Warto sięgnąć po tę sztukę także w XXI wieku.

Obszernym wprowadzeniem w charakter prezentowanych dzieł opatrzył Tom IV ks. prof. Andrzej Zwoliński.

Podobne artykuły