Świadectwo małego chrześcijanina

facebook twitter

14-01-2023

Pomoce homiletyczne: świadectwo szkolne, postać Jana Chrzciciela, duża koperta w środku z kartką „Świadectwo Małego Chrześcijanina”, dowód osobisty.

Drogie dzieci,

W ubiegłą niedzielę mówiliśmy o swoim chrzcie świętym. Było to piękne wydarzenie, przez które staliście się Dziećmi Bożymi. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jana Chrzciciela ( pokazujemy obraz), który o kimś mówi? Tak. O Panu Jezusie. I co Jan Chrzciciel powiedział? Że daje świadectwo, iż zobaczył Syna Bożego, na którego zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy.

Drogie dzieci. Czy wiecie co to jest świadectwo?  Mam tu ze sobą przykładowe świadectwo (kapłan pokazuje świadectwo szkolne). Gdzie takie świadectwo możemy otrzymać i za co? Czy któreś z Was wie? Tak, w szkole. Ono odzwierciedla nasze oceny i świadczy o tym, że jesteśmy uczniami. Cały rok dzieci się  uczą, zdobywają stopnie i na koniec roku otrzymują takie oto świadectwo. Czyli co to jest świadectwo?  Świadectwo to inaczej dowód, potwierdzenie na to, że jesteśmy uczniami. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci mają dobre stopnie, a większość z Was nawet i z czerwonym paskiem.

A teraz pokazuję wam mój dowód osobisty. Jest to dowód, który świadczy o tym, że nazywam się Grzegorz Flis, mam 31 lat , pochodzę ze Stalowej Woli , a urodziłem w Tarnobrzegu.  Ostatnią rzecz, którą  mam ze sobą również wielką kopertę. Poproszę jedno dziecko, aby pomogło mi ją otworzyć. Co znajduje się w tej oto kopercie? Otóż, jest w niej pewien dokument pn. „Świadectwo Małego Chrześcijanina”. Proszę o odczytanie czym powinien cechować się młody chrześcijanin:

Dziecko odczytuje treść świadectwa:

„Dobry chrześcijanin to osoba, która m.in. pamięta o modlitwie, uczestniczy w Eucharystii,  pomaga drugiemu człowiekowi, używa pięknych słów, słucha rodziców, dba o porządek w swoim pokoju, nie mówi źle o swoim koledze/koleżance, lubi się uczyć”.

Czy któreś z Was może jeszcze wymienić inne cechy, które świadczą o byciu dobrym chrześcijaninem? (kapłan zaprasza dzieci do wyliczenia innych cech).

Papież Franciszek powiedział, że prawdziwego  chrześcijanina charakteryzują trzy słowa, dłonie,  serce i słowo. Serce czyli chrześcijanin musimy mieć dobre serce i okazywać drugiemu człowiekowi. Dłonie, dzięki którym stara się  pomagać drugiemu człowiekowi i czynić dobre uczynki  oraz słowa, które powinny dodawać otuchy człowiekowi, chwalić Pana Jezusa.    

Drogie dzieci, tak więc przez te cechy stajemy się dobrymi chrześcijanami, uczniami Pana Jezusa, którego powinniśmy naśladować. Gdy w swoim życiu upodobniamy się do Jezusa, to tym samym dajemy o Nim świadectwo. Zasługujemy wówczas na miano świadka Chrystusa. Ponadto starajmy się każdego dnia otwierać na głos Pana Boga. Codziennie rano wznośmy swój wzrok do Jezusa. W ciągu dnia zwracajmy się do Niego jak najczęściej zarówno poprzez modlitwę jak i dobre uczynki. Bądźmy wytrwali w tym, a pozwoli to nam zachować pokój serca i poznawać wolę naszego Stwórcy, który nieustannie daje nam też „moc stawania się chrześcijanami”.

 

 

Podobne artykuły