Pan zmartwychwstał i jest z nami!

facebook twitter

27-12-2020

Przeżywając czas Triduum Paschalnego, zostajemy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa wprowadzeni w głębię misterium odkupienia. Zbawiciel w tych dniach na wiele sposobów zapewnia nas o wspaniałomyślnej miłości Boga do każdego człowieka. Odkupiciel przepełniony troską o jedność i ustrzeżenie od złego wszystkich wierzących, pozostaje z nami do końca świata pod postacią eucharystycznego chleba. Syn Boży w duchu posłuszeństwa Ojcu i w poczuciu realizacji Jego Woli świadomie oddaje swoje życie za zbawienie ludzi.

Podążając ku zmartwychwstaniu, towarzyszymy Jezusowi w Jego krzyżowej drodze. Świadomi osobistych grzechów, braku gorliwości w sprawach Bożych i zaniedbania w miłości bliźniego z pokorą prosimy o miłosierdzie dla nas i dla całego świata.

Doświadczając rzeczywistości pustego grobu Zbawiciela, zyskujemy pewność, że nasza wiara ma sens, że zło zostało pokonane, a grzech definitywnie odkupiony. To przekonanie staje się dla nas źródłem entuzjazmu w kroczeniu za Panem, bezgranicznego zaufania, pragnienia pełnienia tylko Jego woli oraz zasłuchania z wdzięcznością
w każde Jego słowo.

Trwając wraz z apostołami na modlitwie w wieczerniku, zostajemy przez Zmartwychwstałego obdarowani pokojem. Ten dar przepełnia serca oraz uzdalnia do wkroczenia na drogę przebaczenia i pojednania. Odkupiciel w osobistym spotkaniu otwiera nas na rozwój owoców ducha: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i opanowania (por. Gal 5, 22-23).

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz pisał: „Patrząc na mękę Zbawiciela, mamy rozpłomieniać serca nasze miłością ku bliźnim, większym pragnieniem, aby jak najwięcej dusz do Boga pociągnąć i zbawić” (Rekolekcje dla Sióstr Karmelitanek, Przemyśl 1885); „Dla Jezusa, słodki mi wszelki krzyż i cierpienie. Chętnie biorę go na siebie – nie tylko dla radości obiecanych od Niego, ale więcej jeszcze, bo Go kocham z całego serca jako moje Dobro Najwyższe i jedyne, w którym wszelkie inne dobro jest zawarte” (Zapiski Życia Wewnętrznego, 29.07.1874).

Niech przeżycia tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Was wszystkich źródłem nowego entuzjazmu w drodze wiary i umocnienia w realizacji życiowego powołania.

Świadomość wybrania do wyjątkowej przyjaźni ze Zmartwychwstałym i zaproszenie do realizacji Jego misji we współczesnym świecie niech budzi w Was zapał i wzmacnia radykalizm umiłowania Boga nade wszystko.

W sercach Waszych niech panuje Chrystusowy pokój.

Z braterskim pozdrowieniem –
ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny
Marki, Wielkanoc 2018

Podobne artykuły