O opiece Aniołów nad Kościołem

facebook twitter

24-09-2021

Aniołowie towarzyszyli nie tylko Jezusowi, ale również młodemu Kościołowi, który zwłaszcza w swoich początkach, opierał się i korzystał „z tajemniczej i potężnej pomocy aniołów” (KKK, 334). Przykładem może tu być Piotr – pierwszy papież, prześladowany przez króla Heroda Agryppę I. Kiedy wnuk Heroda Wielkiego kazał ściąć Jakuba Apostoła, brata Jana i syna Zebedeusza, aby w ten sposób przypodobać się żydowskiej elicie religijnej, kolejną jego ofiarą miał być pierwszy papież spośród Apostoł Piotr.

Więcej Któż jak Bóg

Bóg jednak miał swoje plany względem niego i w nocy, kiedy on spał, zjawił się anioł Pański i dopomógł mu w jego uwolnieniu z więzienia (Dz 12, 7). Aniołowie są obecni w dziejach młodego Kościoła w Jerozolimie: przekazują Boże rozkazy i obietnice, uczestniczą w misji głoszenia Ewangelii.Bóg jednak miał swoje plany względem niego i w nocy, kiedy on spał, zjawił się anioł Pański i dopomógł mu w jego uwolnieniu z więzienia (Dz 12, 7). Aniołowie są obecni w dziejach młodego Kościoła w Jerozolimie: przekazują Boże rozkazy i obietnice, uczestniczą w misji głoszenia Ewangelii.

Więcej Któż jak Bóg