O kulcie św. Michała Archanioła w Polsce

facebook twitter

25-09-2021

Kult św. Michała Archanioła datujący się w Polsce od pierwszego etapu chrystianizacji, został poświadczony w wezwaniach (patrocinia) najstarszych kościołów w ważnych ośrodkach kościelnych, takich jak Gniezno, Płock, Kraków, Poznań i Wrocław, w miastach i grodach (Gdańsk, Lublin), a także w najstarszych księgach liturgicznych i pieśniach (Kodeks Matyldy i sekwencja Ad celebres rex cęlice).

Więcej Któż jak Bóg

Osobną, ale ważną kartę w historii kultu Wodza Zastępów Anielskich zapisało polskie rycerstwo, które wiele razy doświadczało nadzwyczajnej, cudownej pomocy swego Patrona w walkach z wrogami Ojczyzny i Kościoła, czego świadectwo znajdujemy w Rocznikach krakowskiego kanonika Jana Długosza.

Więcej Któż jak Bóg