Nowenna przed uroczystością Św. Józefa, Oblubieńca NMP

facebook twitter

10-03-2023

Nowenna przed uroczystością Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny (10-18 marca)

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

2. Modlitwa:

Wszechmogący Boże, który u początku nowych czasów powierzyłeś św. Józefowi czuwanie nad tajemnicami Zbawienia, wspieraj teraz swój Kościół, aby zawsze podtrzymywany jego modlitwami czuwał nad wypełnieniem tych tajemnic. Pozdrawiamy cię św. Józefie, którego duszę wypełniła łaska Boża. Na twoich rękach został złożony Zbawiciel, a potem wzrastał pod twoim wejrzeniem. Błogosławiony jesteś między wszystkimi mężami i błogosławiony jest Jezus, Boskie Dziecię Twojej dziewiczej Oblubienicy.

Św. Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę po wszystkie dni naszego życia i racz nas wspomagać w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. Litania do św. Józefa.

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się.

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

4. Rozważanie (Agenda, s. 77nn).

5. Pieśń do św. Józefa.

6. Modlitwa:

Św. Józefie – ofiarujemy ci miłość Jezusa i Maryi, jaką żywią ku tobie. Ofiarowujemy ci też uwielbienie, hołdy wdzięczności i ofiary, jakie ci wierni złożyli przez wieki aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich naszemu sercu oddajemy na zawsze twej świętej opiece. Błagamy cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny twej Oblubienicy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne do życia godnego dzieci Bożych. O św. Józefie, przyjacielu serca Jezusa, wysłuchaj nas.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu ...

7. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” 

(Papież Franciszek, List apostolski „Patris corde”, 2020)

 

Na zdjęciu: Cudowny Obraz św. Józefa Oblubieńca NMP z kościoła OO. Kramelitów w Wadowicach, za: www.zyciezakonne.pl/

Podobne artykuły