Małżeństwo – najlepszy pomysł Boga na życie

facebook twitter

16-05-2021

Powołanie do małżeństwa jest podstawowym i fundamentalnym powołaniem. Pan Bóg stworzył człowieka przede wszystkim do życia w małżeństwie, do życia w rodzinie. Bóg nie mówi w Księdze Rodzaju: dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją i zostanie singlem, lecz… dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swą żoną (Rdz 2, 24). Każde inne powołanie, różne od małżeńskiego, jest wyjątkiem od reguły i potrzebuje specjalnej łaski. Warto to podkreślić, dziś, kiedy świat chce wmówić nam zupełnie coś przeciwnego. Kiedy małżeństwo przedstawiane jest nam jako coś trudnego do zrealizowania i przeznaczonego dla ludzi szczególnie do tego przygotowanych.

To nie prawda, że tylko nieliczni są zdolni do zawarcia małżeństwa. Tylko nieliczni są niezdolni do zawarcia związku małżeńskiego. Nosimy w sobie naturalne pragnienie życia w małżeństwie. Pragniemy miłości, jaką znaleźć można tylko w małżeństwie – miłości wyłącznej, wiernej i wiecznej. Do tej miłości jesteśmy przeznaczeni i uzdolnieni. Ks. Marek Dziewiecki w jednej ze swoich licznych konferencji na temat małżeństwa, powiedział, iż najwspanialszymi słowami jakie mężczyzna i kobieta mogą sobie nawzajem wyznać tutaj na ziemi, są słowa przysięgi małżeńskiej – bardzo głębokie i prawdziwe jest to stwierdzenie.

Bóg powołał nas do miłości. Nie ma innego Bożego pomysłu na życie. Małżeństwo ochrania tę najpiękniejszą i najświętszą miłość, jaka istnieje na ziemi. Co zrobić, aby znaleźć w swoim małżeństwie szczęście i radość? Co zrobić, aby zawsze cieszyć się żywą i piękną miłością małżeńską? Istnieje siedem prostych zasad.

1. Im bliżej Boga, tym bliżej siebie

Nie da się kochać Boga, nie kochając człowieka i nie da się kochać człowieka, nie kochając Boga. Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu. W małżeństwie potrzebna jest wspólna hierarchia wartości, w której najważniejszy jest Pan Bóg.

2. Strzeż wierności

Już po krótkim czasie życia małżeńskiego może pojawić się znudzenie. Zawsze należy strzec miłości jak drogocennego skarbu. Zdrada duchowa polegająca na pragnieniu innej od współmałżonka osoby niszczy związek nieodwracalnie.

3. Uciekaj od własnego egoizmu

Szukaj drugiej połówki we wszystkim, co robisz. Szukaj pragnień i marzeń drugiej osoby. Uciekaj od siebie i rezygnuj z siebie. Wyrozumiałość, kompromis i przebaczenie są kluczem do dojrzałej miłości.

4. Pragnij tego, co posiadasz

Szczęście to pragnąć tego, co się ma. Nie szukaj niczego lepszego. Jeśli szczęścia nie znajdziesz w swoim małżeństwie, nigdzie go nie znajdziesz.

5. Nigdy nie trać nadziei

Wierz w to, że zmiany są możliwe. Wierz w to, że wszystko dopiero przed wami, że to, co najlepsze dopiero nadchodzi.

6. Wspólne zainteresowania

Jesteście jednym ciałem i wszystko należy robić razem. Jeśli mąż chce iść na ryby, to żona powinna nieść mu przynętę. Jeśli żonę interesuje jakaś książka, to tę książkę powinien czytać jej mąż.

7. Nie bój się trudnych pytań

Często pytajcie się nawzajem o to, co ważne i trudne w waszym związku. Nie unikajcie wspólnych rozmów. Praktyka dialogu małżeńskiego zaczerpnięta z Domowego Kościoła jest idealną drogą duchowego wzrostu, na którym powinno wam zależeć.

Ktoś kiedyś powiedział, że na świecie is­tnieje jedyna rzecz, dla której war­to poświęcić życie: bez­gra­nicznie kochać osobę, która kocha nas bezgranicznie – jest w tym stwierdzeniu wiele prawdy.