Bazylika nie ręką ludzką poświęcona

facebook twitter

23-09-2021

Trzecie objawienie jest też nazywane epizodem poświęcenia: „Tymczasem, mieszkańcy Siponto pozostawali niezdecydowani co robić z tym miejscem. Czy mają wchodzić do kościoła, czy mają go poświęcać” (Apparitio). Jednak w 493 r. po zwycięstwie, biskup Maiorano, utwierdzony pozytywną opinią papieża Gelazego I, zdecydował posłuchać Niebiańskiego Opiekuna i jako znak wdzięczności, konsekrować jaskinię dla kultu.

Więcej Któż jak Bóg

Lecz w nocy, Michał Anioł Pana, objawił się biskupowi Siponto w wizji i powiedział: „Nie do was należy konsekracja Bazyliki wzniesionej przeze mnie. Ja, który ją zbudowałem, ja sam ją konsekrowałem. Wy jednak wchodźcie i uczęszczajcie do tego miejsca znajdującego się pod moją opieką” (Apparitio).

Więcej Któż jak Bóg