Wspólnota Muzyczna Credo

Na bazie działalności wokalno-instrumentalnego zespołu "Credo" powstała w 2000 roku "Wspólnota Muzyczna CREDO", którą tworzy przede wszystkim młodzież (jak również dzieci i dorośli), którzy chcą życiem, śpiewem, i muzyką wyznać swoja wiarę i głosić Chrystusa, jak mówi nazwa "Credo" - z języka łacińskiego "Wierzę". Wiara w Boga, zaufanie Jezusowi Chrystusowi jest podstawą, fundamentem wartości, którymi chcemy żyć i głosić. Czerpiąc moc od Chrystusa, chcemy rozwijać swoje talenty wokalne i muzyczne a przez słowo i muzykę docierać do ludzkich serc, a szczególnie dzieci i młodzieży z przesłaniem Ewangelii jako Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka.

W życiu młodego człowieka dużą rolę odgrywa muzyka. To ona może też być wspaniałym środkiem głoszenia Chrystusowej Ewangelii Miłości, dzieleniem się radością ze spotkania z Bogiem. Tę radość łatwiej jest nieraz wyśpiewać, niż przekazać słowami. Potrzebna jest więc wspólnota, czyli grupa osób podobnie myślących, których ogarnął ten sam duch i cel.

Angażujmy się w działalność zespołów i schól religijnych istniejących przy naszych parafiach a jeśli ich nie ma to je twórzmy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy www.wcredo.eu

Od 2012 roku dzięki zaangażowaniu wielu osób są organizowane Festiwale Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” Niech one staną się czasem prezentacji swojej pracy, spotkaniem z innymi, wyznaniem wiary i świętem radości.

Ks. Zbigniew Pajor

Internetowy Konkurs - Spotkanie z Piosenką Religijną

Wspólnota Muzyczna Credo