Iść z Jezusem pod jednym jarzmem - 15 lipca

(Mt 11, 28-30) Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

1. Zachęta pokrzepienia.

Dzisiaj usłyszeliśmy od Jezusa piękną zachętę:

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

Jezus, mówi do ciebie i do mnie – „Przyjdź do Mnie” ponieważ:

- „Chcę cię pokrzepić” moim słowem i Komunią św. w trakcie Mszy św.

- „Chcę cię pokrzepić” zabierając ci wszystkie grzechy ciężkie w konfesjonale.

- „Chcę cię pokrzepić” w twoim rodzicielskim trudzie.

- „Chcę cię pokrzepić” w twojej bezradności wobec własnych słabości.

- „Chcę cię pokrzepić” posyłając cię do osoby chorej abyś jej pomógł.

Jesteśmy takim pokrzepieniem zainteresowani?!

2.            Zachęta do niesienia krzyża.

Następna sprawa, która jest ważna dla Jezusa:

„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.”

Nie wiem czy wszyscy rozumieją czym kiedyś było jarzmo.

Często mylnie kojarzy się je z chomątem nakładanym na konia.

Otóż jarzmo, jest to rodzaj uprzęży nakładanej na dwa woły, aby pracując na roli nie rozeszły się, ale szły równo w jednym kierunku.

Stwierdzenie więc Pana Jezusa: „Weście moje jarzmo”, oznacza zaproszenie każdego z nas do tak ścisłej współpracy z Nim, jak to czyniły dwa woły złączone jednym jarzmem.

Tym jarzmem jest krzyż, który niesie Jezus i cały czas szuka następnego cyrenejczyka, który już z ochotą pomoże Mu go nieś.

Pan Jezus więc mówi do nas:

- Weź moje jarzmo krzyża i zacznij swoim winowajcom przebaczać.

- Weź moje jarzmo krzyża i bądź wierny ślubom, które złożyłeś żonie, mężowi lub w zakonie przed Bogiem.

- weź moje jarzmo krzyża i razem ze Mną zawalcz o zbawienie dusz.

3. Zachęta do uczenia się od Jezusa.

„Ucz się ode Mnie”.

Czy jest coś w twoim życiu, czego nauczyłeś się ostatnio od Jezusa?

Czy wziąłeś Ewangelię, przeczytałeś, zachwyciłeś się postawą Jezusa i podjąłeś decyzję, że od dzisiaj będziesz naśladował Jezusa?

W czym?

A może w tym, aby dostrzec człowieka w człowieku.

Aby dostrzec człowieka w potrzebie, czy w jego problemie.

Aby odważnie wchodzić w środowiska zamknięte na Kościół i tam ogłaszać Ewangelię, nie patrząc na własną opinię.

4.            Zachęta do naśladowania Jezusa w łagodności i pokorze.

„Bo jestem łagodny i pokorny sercem”.

Czyż nie jesteś spragniony tej właśnie postawy Jezusa, pełnej łagodności, abyś znalazł ukojenie dla duszy swojej w Jego sercu przed Najświętszym Sakramentem w chwili ciszy?

I druga propozycja Jezusa to ta, aby odrzucić agresję i pretensjonalność wobec Boga, ludzi sobie bliskich i świata, a okazać drugiemu człowiekowi łagodność i pokorne serce?!?

5.            Pragnienia Jezusa.

Zapytajmy się też Jezusa, a może ty Jezu masz jakieś pragnienia i oczekiwania wobec mnie, które chcesz abym spełnił?

Wiemy, że pragnieniem Boga Ojca i Jezusa jest: „aby nie zginęło jedno z tych małych”, a wiec ty i ja.

Zacznijmy, więc od dzisiaj spełniać pragnienia Jezusa i cały dzień, wszystkie trudy, cierpienia, upokorzenia i modlitwy ofiarujmy za tych, których właśnie teraz Pan chce powołać do swojej chwały, a trwają w grzechu ciężkim, aby skruszyli swoje serce i pojednali się z Bogiem.

A jutro pomóżmy Jezusowi modląc się o jedność w rodzinach!

A pojutrze…

W czwartki za kapłanów,

W piątki za dusze w czyśćcu cierpiące,

W soboty w intencjach Niepokalanej…

Inne artykuły autora

Wąska droga do zbawienia - 19 sierpnia

Dlaczego bogatemu trudniej... - 17 sierpnia

O drodze ku doskonałości - 16 sierpnia