Dotknąć się Jezusa - 10 lutego

(Mk 6, 53-56) Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy o niesamowitej determinacji ludzi, którzy na widok Jezusa doznawali uzdrowienia przez swoja wiarę.

„I gdziekolwiek wchodził Jezus do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.”

Co to znaczy „dotknąć się Jezusa, tak, aby wyzdrowieć”?

Czytając książkę „O naśladowaniu Jezusa” Tomasza a Kempis natrafiłem w rozdziale VII przesłanie o relacji z Jezusem.

Św. Tomasz nazwał to swoje przesłanie: „O MIŁOWANIU JEZUSA PONAD WSZYSTKO”.

To, przesłanie św. Tomasza  odnosi się do każdego z nas, tak do małżonków, jak i do kapłanów, osób konsekrowanych oraz samotnych.

Przytoczę tu kilka fragmentów, które sam uważam za perły myśli Tomaszowej.

 

1. Co uczynić z miłością własną.

„Szczęśliwy, kto zrozumiał, co znaczy miłować Jezusa i opuścić siebie dla Jezusa.

- Miłowanie (siebie) należy porzucać dla miłowanego, bo Jezus chce być kochany sam jeden, ponad wszystko.

- Miłość ziemska jest zawodna i niestała, miłość Jezusa wierna i nieprzemijająca.

- Kto lgnie do tego, co stworzone, ginie, gdy ono przemija, kto obejmuje miłością Jezusa, utwierdza siebie na wieki.

-Jego kochaj, Jego wybierz za przyjaciela. On, gdy wszyscy cię opuszczą, zostanie

przy tobie i na koniec nie da ci zginąć.”

 

2. Uchwycić się Jezusa.

„Uchwyć się Jezusa w życiu i śmierci, Jego wierności się powierz.

- On jeden, gdy wszyscy odejdą, potrafi ci pomóc.

- Taki już jest ten twój Ukochany, że niczego innego nie pragnie, tylko twego serca, aby w nim zasiąść jak król na tronie.

- Gdy zdołasz opróżnić swoje wnętrze ze wszystkiego, co ziemskie, Jezus chętnie w tobie zamieszka. Pewnego dnia zobaczysz, że utraciłeś wszystko, co z siebie umieściłeś w ludziach poza Jezusem.

- Nie ufaj, nie opieraj się na trzcinie chwiejącej się na wietrze, bo ciało to siano, a cały blask jego jak kwiat na łące kiedyś opadnie.”

 

3.  Szukać we wszystkim Jezusa.

„Łatwo zbłądzisz, jeśli będziesz przywiązywał wagę do ludzkiej urody.

- Jeśli u innych szukasz pociechy i zysku, znajdziesz tylko utratę.

- Lecz jeżeli we wszystkim szukasz Jezusa, na pewno znajdziesz Jezusa.

- Jeżeli zaś szukasz siebie, znajdziesz siebie, ale na własną zgubę.

- Bo ten, kto nie szuka Jezusa, więcej sobie szkodzi, niż mógłby mu zaszkodzić cały świat ze

wszystkimi wrogami.”

 

4. O pięknej przyjaźni.

„ Innych kochajmy ze względu na Jezusa. Jezusa zaś dla Niego samego.

- Jeden tylko Jezus Chrystus ma być nad wszystko kochany, bo On jeden spośród naszych przyjaciół jest naprawdę dobry i wierny.

- Dla Niego i w Nim kochaj przyjaciół i nieprzyjaciół i módl się za nich, aby także Go poznali i pokochali.

Nie pragnij nigdy, by cię specjalnie wychwalano i kochano, bo to należy się tylko Bogu, który nie ma sobie równych.

Nie żądaj, aby ktoś tylko tobą miał serce zajęte, ani ty nie zajmuj się żadną inną miłością, ale Jezus niech będzie w tobie, jak i w sercu każdego dobrego człowieka.”

A zatem zapragnijmy miłowania Jezusa ponad wszystko, a przede wszystkim ponad siebie samego.

 I dążmy do relacji przyjaźni z Jezusem ponad wszystkie inne przyjaźnie.

Niech ta relacja przyjaźni z Jezusem decyduje o innych przyjaźniach. Wówczas każda inna relacja przyjaźni będzie piękna i czysta. Amen!

Inne artykuły autora

Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy